Üzleti hírszerzés Ausztria


A mai ausztria gazdasági-üzleti életben a pontos és objektív céginformáció beszerzése, illetve a részletes cégtörténet összeállítása jelenti talán az egyik leggyakoribb magánnyomozó munka, de az üzleti hírszerző tevékenység (Business Intelligence) kiindulópontját is. És ez nem véletlen, hiszen nemcsak a Tisztelt Ügyfelünk konkurenséről való informálódás piacgazdasági követelményét, így különösen a működését tekintve fiktív, csak papíron létező fantomcégek, vagy a gazdasági társaságokban az ún. stróman személyek kiszűrését szolgálja, hanem tulajdonképpen ez képezi az alapját a későbbi korrekt és kölcsönös előnyökön nyugvó üzletkötések előkészítésének is. Tehát mindenképpen egyfajta vezetői döntés-előkészítő folyamat része, amelyhez a valós helyzetet bemutató információk beszerzésére van szükség, s ez elsősorban a magánnyomozó iroda felelőssége.

Munkahelyi bűncselekmények felderítése

Napjainkban még a kisvállalkozások is rendelkeznek értékes felszerelésekkel, irodai és műszaki eszközökkel. A nagyobb cégeknél a komplex raktározás, anyaggazdálkodás és árukiadás pedig részei a mindennapoknak, ezek komoly visszaélésekre adnak lehetőséget. Sajnos előfordul, hogy a dolgozók, illetve az alvállalkozóként foglalkoztatottak megkárosítják a vállalatot, de ma már nemcsak a vállalati lopásokkal és sikkasztással kell számolni, hanem a szellemi termékek (például know-how) eltulajdonításával, az üzleti titoksértésekkel is. Ezen bűnügyek gyors, diszkrét és eredményorientált felderítésében lehetünk segítségére belső vizsgálatok lefolytatásával, a magánnyomozási eszközök és módszerek, pszichológiai vizsgálatok, és a poligráf igénybevételével.

Titkos megfigyelés, követés

A célszemély mozgásának titkos megfigyelése több magánnyomozó összehangolt csapatmunkáját igénylő taktikai művelet, operáció, amely megfelelő technikai (gépjárművek, közvetlen rádióösszeköttetés, dokumentáló eszközök) és képzett személyi hátteret követel. Kizárólag a helyszínek, illetve tárgyak folyamatos megfigyelését végezheti dekonspiráció-mentesen egyetlen magánnyomozó, ezt nevezik álló- vagy pontfigyelésnek. Persze a pontfigyelőnek is van váltótársa, hiszen hosszabb idő elteltével lankad a figyelem, és neki is vannak biológiai szükségletei. Az úgynevezett koncentrált figyelés esetén, a kialakult szakmai gyakorlat szerint a célszemély folyamatos figyelemmel kísérését minimum hat fő – ebből három gyalogos és három gépkocsivezető („pilóta”) – végezheti eredményesen, három nem feltűnő színű, illetve típusú, de nagyteljesítményű gépjárművel. A titkos megfigyelés vonalas, párhuzamos, villa, vagy körkörös alakzatban, illetve területbiztosítással történik. A könnyebb megértés kedvéért tekintsük meg a következő ábrákat.

Likviditás- illetve fedezetvizsgálat (bonitásvizsgálat)

A pontos és objektív céginformáció beszerzéséhez, illetve a céginformációs jelentés elkészítéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a cégek valós anyagi helyzetének felmérése, megállapítása is. A cégek valós anyagi helyzete felmérésének igénye az esetek jelentős hányadában valamilyen tartozás rendezése céljából merül fel, ilyenkor a magánnyomozó gazdasági hírszerző tevékenysége a fizetőképesség és a fizetőkészség megállapítását célozza, tehát egyfajta bonitásvizsgálatot, hitelképesség vizsgálatot jelent.

De a gazdasági társaságok, egyesületek, esetleg társadalmi szervezetek, vagy a betéti társaságokban beltag természetes személyek teljes körű anyagi helyzetének, pénzügyi stabilitásának és megbízhatóságának az ellenőrzése nemcsak valamilyen adósságkezelés előkészítéseként jöhet számításba, hanem az előrelátó üzletemberek az üzleti partnereik kiválasztásakor, nagyobb volumenű pénzügyi tranzakciók lebonyolítása előtt, befektetések, illetve üzletkötések létrejötte vonatkozásában, azok egyfajta előzetes kontrolljaként is. Ma már Magyarországon is bevált gyakorlat, hogy a bankok hitelkihelyezéseik előtt, a biztosítótársaságok az üzletkötéseiket megelőzően, és az üzleti élet számos területén is leellenőrzik az ügyfeleket (ügyfélmonitoring).

Környezettanulmány

A környezettanulmányozásnak, röviden kátézásnak, mint operatív módszernek a szakmában alapvetően két taktikai kivitelezése ismeretes. Az egyik a leplezett adatgyűjtési taktika, amit azért alkalmazunk, hogy a célszemély előtt ne legyen világos eljárásunk valódi célja, vagy, hogy ki, és főleg kinek a megbízásából végzi az adatgyűjtést. Ebből adódóan a leplezett informálódásnak – amelyet a kriminalisztikai szakirodalom puhatolásnak is nevez – két taktikai módszere van:

1) az egyiknél a magánnyomozó a kilétét leplezi, vagyis másnak adva ki magát érdeklődik a ténylegesen megszerzendő adatokról,
2) a másik taktikai fogásnál pedig az adatgyűjtés valóságos célját kell leplezi.

Ezzel szemben a titkos adatgyűjtési taktika lényege az, hogy a célszemély és az esetek többségében az adatszolgáltató sem szerezhet tudomást a megbízó, illetve a nyomozó kilétéről, ebből adódóan az információszerzés céljáról, sőt magáról az adatgyűjtés tényéről sem. Ez már valódi titkosszolgálati tevékenység („sötét hírszerzésként” is emlegetik), amelyet a világ titkosszolgálatai vagy beszervezett ügynökeik révén, vagy operatív tisztjeikkel hajtanak végre. A magyar Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál titkos környezettanulmányozó tevékenységet csak az erre a célra kiképzett operatív tisztek végezhetik, miután ez a munka speciális szakértelmet igényel. A környezettanulmány szakmai definíciója – s ez alatt nemcsak a titkosszolgálati, illetve rendőrszakmai, hanem a magánnyomozói hivatás általi meghatározást is értjük – a következő: A környezettanulmány speciális szakértelmet, pszichológiai rátermettséget és tapasztalatot igénylő leplezett vagy titkos adatgyűjtési módszer, operatív meghallgatások sorozata.

Vállalati vezető tisztségviselők, alkalmazottak lojalitásának, valamint az üzleti partnerek megbízhatóságának ellenőrzése

A gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében a gazdasági társaságok és más szervezetek vezető tisztségviselőinek, illetve alkalmazottainak biztonsági ellenőrzése, és az üzleti partnerek megbízhatóságának ellenőrzése során gyakorlatilag minden olyan pszichológiai és kriminalisztikai eszköz, módszer (például poligráfos hazugságvizsgálat) alkalmazása célszerű lehet, amelyeket a civil szféra is törvényesen alkalmazhat. A bizalmi beosztásban lévő alkalmazottak előzetes személyzeti jellegű biztonsági ellenőrzésének igen hatékony eszköze például az olyan környezettanulmány elkészítése, vagy életmódvizsgálat, avagy összeférhetetlenségi vizsgálat lefolytatása, amely kitér a vizsgált (cél)személy anyagi-egzisztenciális helyzetére, előéletére, valamint korábbi munkahelyein tanúsított magatartására is, ez utóbbi tulajdonképpen egyfajta referenciaellenőrzés. Más a helyzet azokkal a vállalati felső vezetőkkel, akikkel szemben már felmerült az üzleti titkok kiszivárogtatásának gyanúja. Itt bizony a magánnyomozó iroda munkatársainak – az elhárítás érdekében – fel kell sorakoztatniuk a rendelkezésükre álló teljes taktikai eszköztárat, és az adatgyűjtési módszerek megfelelő kombinációjával operatív műveleteket is szükséges végrehajtaniuk.

Gazdasági és politikai médiaanalízis

Volt, jelenlegi és leendő üzleti partnerek, konkurensek, riválisok, alvállalkozók és fővállalkozók, bizalmas munkakörben dolgozó alkalmazottak, illetve más célszemélyek médiajelenlétének, médiahasználati szokásainak, közzétett online tartalmainak reprezentatív feltárását, összehasonlító vizsgálatát, köz- és magánéleti, szakmai-gazdasági kapcsolati hálójának, nyilvánosságbeli múltjának, előéletének felrajzolását. Az esetleges gyenge pontok, fehér foltok, kockázati tényezők, önellentmondások és összeférhetetlenségek diagnosztizálását.

A tanulmányozott egyén politikai személyiségprofiljának, világnézeti arcélének felállítását, nyilatkozatainak, publikus bejegyzéseinek analízise segítségével. Annak tisztázását, hogy esetleges közéleti hovatartozása, elfogultsága jelenthet-e üzleti és biztonsági kockázatot ügyfelünk számára.

Lapszemlék, média-háttéradatok beszerzésével, jogalkotási folyamatelemzések révén annak prognosztizálását, hogy a szakpolitikai, szakjogi változások miként hathatnak a jövőben azon célterületekre, gazdasági ágazatokra, ahol a Tisztelt Megrendelő vállalkozik, dolgozik, illetve befektet.

Jogszerű követeléskezelés előkészítése

Tapasztalataink szerint a hitelezők általában akkor fordulnak magánnyomozóhoz, amikor kintlévőségük visszaszerzésére már minden jogi lehetőséget végigjártak, s az nem vezetett eredményre. Az ilyen ügyekkel a magándetektívek sem tudnak sokat kezdeni, ha nem akarnak a törvényesség útjáról letérni. Pénzbehajtással, vagyis szakszerűen fogalmazva valamilyen hitelezői követelés törvényes érvényesítésével (ingatlanok megterhelése, ingóságok lefoglalása és árverezése, inkasszó stb.) ma Magyarországon kizárólag az önálló bírósági végrehajtók foglakozhatnak, és ők is csak jogerős bírósági ítélet vagy végzés alapján. Amennyiben tehát hiányzik a követelés rendezésének jogalapja – a ténylegesen meglévő és valamilyen okirattal igazolható kintlévőség, illetve annak pontosan megítélt nagysága –, a behajtásra vállalkozó személyek egyszerűen bűncselekményt követnek el, enyhébb esetben önbíráskodás, súlyosabb esetben pedig zsarolás alapos gyanúja merül fel velük szemben. Mégis akadnak bőven követeléskezelést, hátralékérvényesítést, adósságbehajtást hirdető cégek, illetve magánnyomozók, hát akkor ezek mit tesznek, tehetnek a hitelezők érdekében, nem is beszélve az ügyvédekről, akiknek szinte valamennyi gazdasági ügye valamilyen követelés rendezéséről szól.

Védje magát a gazdasági és ipari kémkedés ellen!

Szinte minden vállalat gazdasági és ipari kémkedés áldozatává válhat, valamint nagy pénzügyi és minőségi károkat szenvedhet.

Ezért minden vállalat arra törekszik, hogy megvédje az eszközök és vagyontárgyak károsodását, illetve megszüntesse azt, valamint a megelőző intézkedések és a sebezhetőségi elemzések egyike a szakterületünknek.

+43 664 5700007

Elhelyezkedés

Sterngasse 3/2/6
1010 Wien

útvonaltervező

Telefon

Telefonszámunk
+43 664 5700007

Hívás

E-Mail

E-mail címünk office@pro-investigations.at

E-Mail

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal

Danke!

Wir haben Ihre Nachricht erhalten und werden uns so rasch wie möglich bei Ihnen melden.

×
Top