Üzleti hírszerzés Klagenfurt | Karintia


A mai klagenfurt gazdasági-üzleti életben a pontos és objektív céginformáció beszerzése, illetve a részletes cégtörténet összeállítása jelenti talán az egyik leggyakoribb magánnyomozó munka, de az üzleti hírszerző tevékenység (Business Intelligence) kiindulópontját is. És ez nem véletlen, hiszen nemcsak a Tisztelt Ügyfelünk konkurenséről való informálódás piacgazdasági követelményét, így különösen a működését tekintve fiktív, csak papíron létező fantomcégek, vagy a gazdasági társaságokban az ún. stróman személyek kiszűrését szolgálja, hanem tulajdonképpen ez képezi az alapját a későbbi korrekt és kölcsönös előnyökön nyugvó üzletkötések előkészítésének is. Tehát mindenképpen egyfajta vezetői döntés-előkészítő folyamat része, amelyhez a valós helyzetet bemutató információk beszerzésére van szükség, s ez elsősorban a magánnyomozó iroda felelőssége.

Cég működési helyének megállapítása

A cégek működési helyének megállapítása összetett folyamat. Az ilyen irányú információs adatgyűjtés magánnyomozás szempontjából a bizonyítékok, személyek felkutatása miatt válik jelentőssé. Előforduló tény, hogy egy-egy ügyletben résztvevő másik szerződő felet nem ismerjük. Nem elegendő ilyenkor csak a cégnyilvántartás ellenőrzése, hiszen jellemzően előfordul, hogy egy cég nem működik az adott címen fizikailag, vagy éppen egy stróman, ill. fiktív személy az ügyvezetője, vagy a gazdasági háttere kétes. Mindez utólag kellemetlenséget okozhat, legfőképpen anyagi értelemben. Egy cég működési helyének, székhelyének, telephelyének, tárgyi eszközeinek megállapítása több esetben is indokolt lehet:

– Nagyobb szerződéskötések, konzorciumi pályázatok beadása előtt, a később elkerülendő kellemetlenségek céljából végzett üzleti partner ellenőrzés.

– Kifizetetlen számla esetén az üzleti partnerek ellenőrzése, mielőtt másra íratja vagyonát!

– A prevenció elsődleges eszköze az üzleti információ védelme.

Vállalati vezető tisztségviselők, alkalmazottak lojalitásának, valamint az üzleti partnerek megbízhatóságának ellenőrzése

A gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében a gazdasági társaságok és más szervezetek vezető tisztségviselőinek, illetve alkalmazottainak biztonsági ellenőrzése, és az üzleti partnerek megbízhatóságának ellenőrzése során gyakorlatilag minden olyan pszichológiai és kriminalisztikai eszköz, módszer (például poligráfos hazugságvizsgálat) alkalmazása célszerű lehet, amelyeket a civil szféra is törvényesen alkalmazhat. A bizalmi beosztásban lévő alkalmazottak előzetes személyzeti jellegű biztonsági ellenőrzésének igen hatékony eszköze például az olyan környezettanulmány elkészítése, vagy életmódvizsgálat, avagy összeférhetetlenségi vizsgálat lefolytatása, amely kitér a vizsgált (cél)személy anyagi-egzisztenciális helyzetére, előéletére, valamint korábbi munkahelyein tanúsított magatartására is, ez utóbbi tulajdonképpen egyfajta referenciaellenőrzés. Más a helyzet azokkal a vállalati felső vezetőkkel, akikkel szemben már felmerült az üzleti titkok kiszivárogtatásának gyanúja. Itt bizony a magánnyomozó iroda munkatársainak – az elhárítás érdekében – fel kell sorakoztatniuk a rendelkezésükre álló teljes taktikai eszköztárat, és az adatgyűjtési módszerek megfelelő kombinációjával operatív műveleteket is szükséges végrehajtaniuk.

Ingatlanokkal kapcsolatos háttérellenőrzés

Bizonyára Ön is hallott már olyan esetről, amikor nem a valós személy állt egy-egy ingatlan eladásának, vagy vételének hátterében? Hogy ne történjen mindez meg, vállaljuk az eladás tárgyát képező ingatlan, valamint a vevő, illetve az eladó háttérvizsgálatát és ellenőrzését.

Ugyanilyen fontos tényező, hogy ha elhatározzuk, hogy ingatlanunkat bérbe adjuk, olyan személlyel kössünk szerződést, aki megfelelő anyagi háttérrel rendelkezik. Ezekben az esetekben elvégezzük a leendő bérlő ellenőrzését annak érdekében, hogy Ön úgy tudjon szerződést kötni, hogy nem vállal felesleges kockázatot.

Sajnos gyakran előforduló eset, hogy az ingatlan bérlője nem tesz eleget a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének, és az ingatlant sem hajlandó elhagyni. A magánnyomozás során az ingatlan tulajdonosának nevében eljárva, minden törvényes eszközt felhasználva eljárunk annak érdekében, hogy a tulajdonos ismét birtokba vehesse ingatlanát a lehető legrövidebb időn belül.

Likviditás- illetve fedezetvizsgálat (bonitásvizsgálat)

A pontos és objektív céginformáció beszerzéséhez, illetve a céginformációs jelentés elkészítéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a cégek valós anyagi helyzetének felmérése, megállapítása is. A cégek valós anyagi helyzete felmérésének igénye az esetek jelentős hányadában valamilyen tartozás rendezése céljából merül fel, ilyenkor a magánnyomozó gazdasági hírszerző tevékenysége a fizetőképesség és a fizetőkészség megállapítását célozza, tehát egyfajta bonitásvizsgálatot, hitelképesség vizsgálatot jelent.

De a gazdasági társaságok, egyesületek, esetleg társadalmi szervezetek, vagy a betéti társaságokban beltag természetes személyek teljes körű anyagi helyzetének, pénzügyi stabilitásának és megbízhatóságának az ellenőrzése nemcsak valamilyen adósságkezelés előkészítéseként jöhet számításba, hanem az előrelátó üzletemberek az üzleti partnereik kiválasztásakor, nagyobb volumenű pénzügyi tranzakciók lebonyolítása előtt, befektetések, illetve üzletkötések létrejötte vonatkozásában, azok egyfajta előzetes kontrolljaként is. Ma már Magyarországon is bevált gyakorlat, hogy a bankok hitelkihelyezéseik előtt, a biztosítótársaságok az üzletkötéseiket megelőzően, és az üzleti élet számos területén is leellenőrzik az ügyfeleket (ügyfélmonitoring).

Gazdasági és politikai médiaanalízis

Volt, jelenlegi és leendő üzleti partnerek, konkurensek, riválisok, alvállalkozók és fővállalkozók, bizalmas munkakörben dolgozó alkalmazottak, illetve más célszemélyek médiajelenlétének, médiahasználati szokásainak, közzétett online tartalmainak reprezentatív feltárását, összehasonlító vizsgálatát, köz- és magánéleti, szakmai-gazdasági kapcsolati hálójának, nyilvánosságbeli múltjának, előéletének felrajzolását. Az esetleges gyenge pontok, fehér foltok, kockázati tényezők, önellentmondások és összeférhetetlenségek diagnosztizálását.

A tanulmányozott egyén politikai személyiségprofiljának, világnézeti arcélének felállítását, nyilatkozatainak, publikus bejegyzéseinek analízise segítségével. Annak tisztázását, hogy esetleges közéleti hovatartozása, elfogultsága jelenthet-e üzleti és biztonsági kockázatot ügyfelünk számára.

Lapszemlék, média-háttéradatok beszerzésével, jogalkotási folyamatelemzések révén annak prognosztizálását, hogy a szakpolitikai, szakjogi változások miként hathatnak a jövőben azon célterületekre, gazdasági ágazatokra, ahol a Tisztelt Megrendelő vállalkozik, dolgozik, illetve befektet.

Munkahelyi bűncselekmények felderítése

Napjainkban még a kisvállalkozások is rendelkeznek értékes felszerelésekkel, irodai és műszaki eszközökkel. A nagyobb cégeknél a komplex raktározás, anyaggazdálkodás és árukiadás pedig részei a mindennapoknak, ezek komoly visszaélésekre adnak lehetőséget. Sajnos előfordul, hogy a dolgozók, illetve az alvállalkozóként foglalkoztatottak megkárosítják a vállalatot, de ma már nemcsak a vállalati lopásokkal és sikkasztással kell számolni, hanem a szellemi termékek (például know-how) eltulajdonításával, az üzleti titoksértésekkel is. Ezen bűnügyek gyors, diszkrét és eredményorientált felderítésében lehetünk segítségére belső vizsgálatok lefolytatásával, a magánnyomozási eszközök és módszerek, pszichológiai vizsgálatok, és a poligráf igénybevételével.

Jogszerű követeléskezelés előkészítése

Tapasztalataink szerint a hitelezők általában akkor fordulnak magánnyomozóhoz, amikor kintlévőségük visszaszerzésére már minden jogi lehetőséget végigjártak, s az nem vezetett eredményre. Az ilyen ügyekkel a magándetektívek sem tudnak sokat kezdeni, ha nem akarnak a törvényesség útjáról letérni. Pénzbehajtással, vagyis szakszerűen fogalmazva valamilyen hitelezői követelés törvényes érvényesítésével (ingatlanok megterhelése, ingóságok lefoglalása és árverezése, inkasszó stb.) ma Magyarországon kizárólag az önálló bírósági végrehajtók foglakozhatnak, és ők is csak jogerős bírósági ítélet vagy végzés alapján. Amennyiben tehát hiányzik a követelés rendezésének jogalapja – a ténylegesen meglévő és valamilyen okirattal igazolható kintlévőség, illetve annak pontosan megítélt nagysága –, a behajtásra vállalkozó személyek egyszerűen bűncselekményt követnek el, enyhébb esetben önbíráskodás, súlyosabb esetben pedig zsarolás alapos gyanúja merül fel velük szemben. Mégis akadnak bőven követeléskezelést, hátralékérvényesítést, adósságbehajtást hirdető cégek, illetve magánnyomozók, hát akkor ezek mit tesznek, tehetnek a hitelezők érdekében, nem is beszélve az ügyvédekről, akiknek szinte valamennyi gazdasági ügye valamilyen követelés rendezéséről szól.

Titkos megfigyelés, követés

A célszemély mozgásának titkos megfigyelése több magánnyomozó összehangolt csapatmunkáját igénylő taktikai művelet, operáció, amely megfelelő technikai (gépjárművek, közvetlen rádióösszeköttetés, dokumentáló eszközök) és képzett személyi hátteret követel. Kizárólag a helyszínek, illetve tárgyak folyamatos megfigyelését végezheti dekonspiráció-mentesen egyetlen magánnyomozó, ezt nevezik álló- vagy pontfigyelésnek. Persze a pontfigyelőnek is van váltótársa, hiszen hosszabb idő elteltével lankad a figyelem, és neki is vannak biológiai szükségletei. Az úgynevezett koncentrált figyelés esetén, a kialakult szakmai gyakorlat szerint a célszemély folyamatos figyelemmel kísérését minimum hat fő – ebből három gyalogos és három gépkocsivezető („pilóta”) – végezheti eredményesen, három nem feltűnő színű, illetve típusú, de nagyteljesítményű gépjárművel. A titkos megfigyelés vonalas, párhuzamos, villa, vagy körkörös alakzatban, illetve területbiztosítással történik. A könnyebb megértés kedvéért tekintsük meg a következő ábrákat.

Védje magát a gazdasági és ipari kémkedés ellen!

Amennyiben a leírtak felkeltették érdeklődését, és úgy gondolja, hogy problémájának megoldásával minket bíz meg, szívesen állunk rendelkezésére a megadott elérhetőségeken.

+43 664 5700007

Elhelyezkedés

Nanninggasse 14/6
9020 Klagenfurt

útvonaltervező

Telefon

Telefonszámunk
+43 664 5700007

Hívás

E-Mail

E-mail címünk office@pro-investigations.at

E-Mail

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal

Danke!

Wir haben Ihre Nachricht erhalten und werden uns so rasch wie möglich bei Ihnen melden.

×
Top