Üzleti hírszerzés Eisenstadt - Burgenland


A mai eisenstadt gazdasági-üzleti életben a pontos és objektív céginformáció beszerzése, illetve a részletes cégtörténet összeállítása jelenti talán az egyik leggyakoribb magánnyomozó munka, de az üzleti hírszerző tevékenység (Business Intelligence) kiindulópontját is. És ez nem véletlen, hiszen nemcsak a Tisztelt Ügyfelünk konkurenséről való informálódás piacgazdasági követelményét, így különösen a működését tekintve fiktív, csak papíron létező fantomcégek, vagy a gazdasági társaságokban az ún. stróman személyek kiszűrését szolgálja, hanem tulajdonképpen ez képezi az alapját a későbbi korrekt és kölcsönös előnyökön nyugvó üzletkötések előkészítésének is. Tehát mindenképpen egyfajta vezetői döntés-előkészítő folyamat része, amelyhez a valós helyzetet bemutató információk beszerzésére van szükség, s ez elsősorban a magánnyomozó iroda felelőssége.

  • Védjegyek és kalózkodás
  • Adósok vadászata
  • Biztosítási csalás
  • A betegszabadság ellenőrzése
  • A terepi szolgáltatás felügyelete
 

  • ipari kémkedés
  • feketemunka
  • csalás
  • lopás
  • tisztességtelen verseny
 

Cégek működési helyének megállapítása

Cég működési helyének megállapítása

A cégek működési helyének megállapítása összetett folyamat. Az ilyen irányú információs adatgyűjtés magánnyomozás szempontjából a bizonyítékok, személyek felkutatása miatt válik jelentőssé. Előforduló tény, hogy egy-egy ügyletben résztvevő másik szerződő felet nem ismerjük. Nem elegendő ilyenkor csak a cégnyilvántartás ellenőrzése, hiszen jellemzően előfordul, hogy egy cég nem működik az adott címen fizikailag, vagy éppen egy stróman, ill. fiktív személy az ügyvezetője, vagy a gazdasági háttere kétes. Mindez utólag kellemetlenséget okozhat, legfőképpen anyagi értelemben. Egy cég működési helyének, székhelyének, telephelyének, tárgyi eszközeinek megállapítása több esetben is indokolt lehet:

– Nagyobb szerződéskötések, konzorciumi pályázatok beadása előtt, a később elkerülendő kellemetlenségek céljából végzett üzleti partner ellenőrzés.

– Kifizetetlen számla esetén az üzleti partnerek ellenőrzése, mielőtt másra íratja vagyonát!

– A prevenció elsődleges eszköze az üzleti információ védelme.

Kintlévőség Kezelés

A gazdasági vagy egyéb ügyletek során felmerülő késedelmes fizetések, tartozások rendezése érdekében törvényes eszközökkel eljárunk mind vállalkozások és mind magánszemélyek esetében. Az ügyfél nevében felvesszük a kapcsolatot az adóssal, akivel lefolytatjuk az érdemi tárgyalásokat, megkötjük a megállapodást a tartozás rendezése érdekében. Szükség esetén – amennyiben a peres vagy egyéb eljárás elkerülhetetlen – az ügyvédi hátteret is biztosítjuk.

Titkos megfigyelés, követés

A célszemély mozgásának titkos megfigyelése több magánnyomozó összehangolt csapatmunkáját igénylő taktikai művelet, operáció, amely megfelelő technikai (gépjárművek, közvetlen rádióösszeköttetés, dokumentáló eszközök) és képzett személyi hátteret követel. Kizárólag a helyszínek, illetve tárgyak folyamatos megfigyelését végezheti dekonspiráció-mentesen egyetlen magánnyomozó, ezt nevezik álló- vagy pontfigyelésnek. Persze a pontfigyelőnek is van váltótársa, hiszen hosszabb idő elteltével lankad a figyelem, és neki is vannak biológiai szükségletei. Az úgynevezett koncentrált figyelés esetén, a kialakult szakmai gyakorlat szerint a célszemély folyamatos figyelemmel kísérését minimum hat fő – ebből három gyalogos és három gépkocsivezető („pilóta”) – végezheti eredményesen, három nem feltűnő színű, illetve típusú, de nagyteljesítményű gépjárművel. A titkos megfigyelés vonalas, párhuzamos, villa, vagy körkörös alakzatban, illetve területbiztosítással történik. A könnyebb megértés kedvéért tekintsük meg a következő ábrákat.

Likviditás- illetve fedezetvizsgálat (bonitásvizsgálat)

A pontos és objektív céginformáció beszerzéséhez, illetve a céginformációs jelentés elkészítéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a cégek valós anyagi helyzetének felmérése, megállapítása is. A cégek valós anyagi helyzete felmérésének igénye az esetek jelentős hányadában valamilyen tartozás rendezése céljából merül fel, ilyenkor a magánnyomozó gazdasági hírszerző tevékenysége a fizetőképesség és a fizetőkészség megállapítását célozza, tehát egyfajta bonitásvizsgálatot, hitelképesség vizsgálatot jelent.

De a gazdasági társaságok, egyesületek, esetleg társadalmi szervezetek, vagy a betéti társaságokban beltag természetes személyek teljes körű anyagi helyzetének, pénzügyi stabilitásának és megbízhatóságának az ellenőrzése nemcsak valamilyen adósságkezelés előkészítéseként jöhet számításba, hanem az előrelátó üzletemberek az üzleti partnereik kiválasztásakor, nagyobb volumenű pénzügyi tranzakciók lebonyolítása előtt, befektetések, illetve üzletkötések létrejötte vonatkozásában, azok egyfajta előzetes kontrolljaként is. Ma már Magyarországon is bevált gyakorlat, hogy a bankok hitelkihelyezéseik előtt, a biztosítótársaságok az üzletkötéseiket megelőzően, és az üzleti élet számos területén is leellenőrzik az ügyfeleket (ügyfélmonitoring).

Gazdasági és politikai médiaanalízis

Volt, jelenlegi és leendő üzleti partnerek, konkurensek, riválisok, alvállalkozók és fővállalkozók, bizalmas munkakörben dolgozó alkalmazottak, illetve más célszemélyek médiajelenlétének, médiahasználati szokásainak, közzétett online tartalmainak reprezentatív feltárását, összehasonlító vizsgálatát, köz- és magánéleti, szakmai-gazdasági kapcsolati hálójának, nyilvánosságbeli múltjának, előéletének felrajzolását. Az esetleges gyenge pontok, fehér foltok, kockázati tényezők, önellentmondások és összeférhetetlenségek diagnosztizálását.

A tanulmányozott egyén politikai személyiségprofiljának, világnézeti arcélének felállítását, nyilatkozatainak, publikus bejegyzéseinek analízise segítségével. Annak tisztázását, hogy esetleges közéleti hovatartozása, elfogultsága jelenthet-e üzleti és biztonsági kockázatot ügyfelünk számára.

Lapszemlék, média-háttéradatok beszerzésével, jogalkotási folyamatelemzések révén annak prognosztizálását, hogy a szakpolitikai, szakjogi változások miként hathatnak a jövőben azon célterületekre, gazdasági ágazatokra, ahol a Tisztelt Megrendelő vállalkozik, dolgozik, illetve befektet.

Vállalati vezető tisztségviselők, alkalmazottak lojalitásának, valamint az üzleti partnerek megbízhatóságának ellenőrzése

A gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében a gazdasági társaságok és más szervezetek vezető tisztségviselőinek, illetve alkalmazottainak biztonsági ellenőrzése, és az üzleti partnerek megbízhatóságának ellenőrzése során gyakorlatilag minden olyan pszichológiai és kriminalisztikai eszköz, módszer (például poligráfos hazugságvizsgálat) alkalmazása célszerű lehet, amelyeket a civil szféra is törvényesen alkalmazhat. A bizalmi beosztásban lévő alkalmazottak előzetes személyzeti jellegű biztonsági ellenőrzésének igen hatékony eszköze például az olyan környezettanulmány elkészítése, vagy életmódvizsgálat, avagy összeférhetetlenségi vizsgálat lefolytatása, amely kitér a vizsgált (cél)személy anyagi-egzisztenciális helyzetére, előéletére, valamint korábbi munkahelyein tanúsított magatartására is, ez utóbbi tulajdonképpen egyfajta referenciaellenőrzés. Más a helyzet azokkal a vállalati felső vezetőkkel, akikkel szemben már felmerült az üzleti titkok kiszivárogtatásának gyanúja. Itt bizony a magánnyomozó iroda munkatársainak – az elhárítás érdekében – fel kell sorakoztatniuk a rendelkezésükre álló teljes taktikai eszköztárat, és az adatgyűjtési módszerek megfelelő kombinációjával operatív műveleteket is szükséges végrehajtaniuk.

Lopások felderítése

A belső lopások veszteségekhez vezethetnek, így a vállalkozásánál határozott megoldást kell találni. Külső segítséggel, a magánnyomozó szakmai munkájával, a vállalkozás érdekeit figyelembe véve, megtaláljuk a problémát. Egy nagyra nőtt vállalkozást is képes veszteségbe vinni, ha vagyona folyamatosan kisebb, nagyobb lépésekben csökken. A raktárkészletek lopása hatalmas méretekre duzzadhat. A belső lopások felderítése történhet technikai eszközök vagy beépített (fedett) magánnyomozó alkalmazásával. Egy magánnyomozói megbízás sok milliós veszteséget képes megakadályozni. Érdemes elgondolkodni azon, hogy az ilyen veszélyeknek kitett területeken a lopás felderítése után, folyamatos ellenőrzéssel, magánnyomozói szakmai tanácsokkal elkerülhetőek az ilyen irányú problémák. A feltérképezett hibák nyomán már bátran intézkedhet, nincs más dolga ezután, csak figyelemmel kísérni a cég belső működését. A veszteségek felkutatása érdekében a magánnyomozó fedett módon próbavásárlást vagy próbalopást hajt végre, így felfedve azokat a réseket, amelyek lehetővé tehetik a belső lopások létrejöttét.

Gondolja át a vállalkozásánál történteket, ha szükséges telefonáljon egy személyes konzultációért!

Védje magát a gazdasági és ipari kémkedés ellen!

Folyamatban lévő vagy a még meg nem indult eljárásokhoz (büntetőeljárások, szabálysértési eljárások, közigazgatási hatósági eljárások) szakmai tanácsadás formájában segítséget nyújtunk.

Szükség esetén ügyvédi háttér is biztosított.

+43 664 5700007

Elhelyezkedés

Sterngasse 3/2/6
1010 Wien

útvonaltervező

Telefon

Telefonszámunk
+43 664 5700007

Hívás

E-Mail

E-mail címünk office@pro-investigations.at

E-Mail
Top